Obrady sa stále viacej konajú na miestach mimo dosahu elektrickej energie (lúky, parky, záhrady a i.). 

Čítajte viac